Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsmiljø

Disse kravene skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Arbeidsmiljøet er summen av de fysiske, psykiske, sosiale og organisatoriske forholdene på en arbeidsplass. Kravene skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Nye arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1. januar 2013. Dette betyr at antall forskrifter er redusert fra 47 til 6. Les mer om de nye forskriftene her.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at aktuelle bestemmelser gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven blir overholdt.

Arbeidsrettslige områder som stillingsvern, arbeidstid og lønn gjelder i utgangspunktet alle bransjer, og er derfor ikke behandlet under ”Viktigste krav” for bransjen. Disse emnene kan du finne informasjon om under linken ”Generelle krav” i kategorien arbeidsmiljø.

Her kan du søke etter arbeidsmiljøkrav for din bransje, eller du kan benytte bransjelisten under :

Vet du hvilken bransje du tilhører? Velg bransje her.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet