Veiviser til HMS-regelverket

HMS - Helse, miljø og sikkerhet og risikovurdering

Som arbeidsgiver må du kartlegge arbeidsmiljøet og ta en grundig gjennomgang av hva som kan være skadelig eller føre til sykdom på arbeidsplassen. Du må vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om mer må gjøres for å forebygge. Dette kalles en risikovurdering.

Alle virksomheter må kartlegge sine risiko- og problemområder innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Deretter skal de sette i gang tiltak for å utbedre dem.

Risikovurdering og kartlegging

Kartleggingen kan være alt fra å finne ut hvordan medarbeiderne trives og samarbeider til undersøkelser av fysiske forhold.

Eksempel på risiko kan være :

 • belastningslidelser
 • personalkonflikter
 • risiko for brann
 • forurensning av ytre miljø og
 • personskader på arbeidstakere eller andre

I en enkel risikoanalyse stiller du tre spørsmål:

 • Hva kan gå galt, hvor sannsynlig er det, og hva er konsekvensene?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre dette eller redusere sannsynligheten for at det skjer?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom noe skjer?

Etter kartlegging kreves handling

Kartleggingen og vurderingen av risikoområder gir oversikt over hva som bør forbedres.

 • Leder, arbeidstakere og deres representanter må planlegge og prioritere tiltak.
 • Benytt gjerne verneombud og arbeidsmiljøutvalg der det finnes.
 • Lag skriftlig handlingsplan. Hva skal gjøres, hvem skal gjøre det, når skal det gjøres.

Følg opp HMS-arbeidet

Leder har ansvar for å gjennomføre handlingsplanen og for at det systematiske HMS-arbeidet fungerer.

Alle arbeidstakere har plikt til å melde fra om feil og mangler. De kan også komme med forslag til forbedringer.

Dokumentasjon kreves

Kartleggingen, risikovurderingen, handlingsplanen og oppfølgingsplanen må lages skriftlig og oppbevares for eventuelt tilsyn fra HMS-etatene.

Les mer om tilsyn, og om virksomhetens rettigheter ved tilsyn.
 

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet