Veiviser til HMS-regelverket

CE-merking

Flere etater stiller krav til at utstyr du bruker er CE-merket.
 

Hva er CE-merking?

Enkelte produkter må ha CE-merking for å kunne selges innen EØS-området. CE-merket er produsentenes måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav i regelverk som gjelder for produktet er oppfylt.
 
Ved å CE-merke produktet erklærer produsenten at sikkerhetskravene er ivaretatt, og at produsenten kan dokumentere dette. Det er viktig å merke seg at CE-merket ikke sier noe om kvalitetsaspekter ved produktet.
 

Påføring av CE-merket

Det er bare produsenten (eller produsentens representant i EØS-området) som kan CE-merke et produkt.
 
Om du er importør eller detaljist, kan du ikke CE-merke produktene du omsetter. Grunnen til dette er at det kun er produsenten eller produsentes representant som har full oversikt over faktorene som påvirker sikkerheten til produktet, slik som konstruksjon og produksjonsprosesser.
 

Eksempler på produkter som ikke skal CE-merkes

De aller fleste varer som omsettes i EØS-området, skal ikke CE-merkes. Dette gjelder produktgrupper med lav risiko, som klær og sko, råvarer, halvfabrikata, møbler og tekstiler.
 
Les mer:
 

Publikasjoner

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet